admin

จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย บีที-ไซด์ (ยกกล่อง 50 ซอง)

นาโนชีวภาพสำหรับกำจัดลูกน้ำยุง บีที-ไซด์ เป็นจุลินทรีย์คัดสายพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย อยู่ในรูปแบบเม็ด ใช้ในการควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย สำหรับใช้ในภาชนะเก็บน้ำดื่มและน้ำใช้ จุลินทรีย์ออกฤทธิ์สำคัญคือ Bacillus thuringiensis israelensis (Bti.) ความแรง 1,250 ITU/mg. ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อลูกน้ำยุงลายเท่านั้น ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีตกค้าง เมื่อใส่ในน้ำ น้ำไม่ขุ่น ไม่มีกลิ่นเหม็น สามารถนำน้ำไปใช้ในการดื่มหรือการใช้ได้ทันที 1กล่องมี 50 ซอง บรรจุซองละ 2เม็ด ประโยชน์ ตัดวงจรชีวิต ลูกน้ำยุงลาย สาเหตุของไข้เลือดออก สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำดื่ม-น้ำใช้ วิธีใช้ 1ซอง บรรจุ 2 เม็ด ใช้ 1 เม็ด สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงในภาชนะเก็บน้ำดื่ม-น้ำใช้ 200 ลิตร

ไบโอกรีส นวัตกรรม..กำจัดไขมัน กลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสียและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ไบโอกรีส นวัตกรรมการผสานเทคโนโลยีชีวภาพ (จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์) กับ นาโนเทคโนโลยี (สารเร่งปฏิกิริยา- เอ็นไซม์ย่อยไขมัน) เพื่อใช้ในการกำจัดกลิ่นเหม็น กำจัดไขมัน ป้องกันและแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน รวมทั้งการบำบัดน้ำเสียทั้งในระบบบำบัดแบบมีอากาศและไม่มีอากาศ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและคืนความสมดุลให้แหล่งน้ำโดยไม่ต้องใช้สารเคมี คุณสมบัติของไบโอกรีส เป็นสายพันธ์จุลินทรีย์คัดเลือกที่มีประโยชน์เด่นในด้านการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้อยู่ในรูปเซลแห้งมีชีวิต “นำไปผสมน้ำได้ทันที ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นเหม็น สัมผัสได้” เป็นกลุ่มสายพันธ์ที่ดี ไม่ก่อโทษต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มที่ทำงานได้ทั้งในภาวะมีหรือไม่มีออกซิเจน แข็งแรง ทนทาน ประโยชน์ที่ได้รับ กำจัดไขมัน 3 ประเภท ทั้งไขมันลอยตัว, แขวนลอย และ ไขมันละลายน้ำ ป้องกันและแก้ไขท่อน้ำอุดตัน ลดค่าใช้จ่ายในการสูบเคลียร์ ไขมัน กากปฏิกูล กำจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นน้ำเน่า กลิ่นสิ่งปฏิกูล กลิ่นหืน กลิ่นแก๊ส ตีย้อน บำบัดน้ำเน่าเสีย จากชุมชน อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ และแหล่ง น้ำ คู คลอง ลดค่าความสกปรกของน้ำเสีย ทั้งรูป […]

ไมแอ็ค นาโนชีวภาพ สำหรับกำจัดสาหร่าย ปรับสภาพน้ำใส

ไมแอ็ค สารชีวภาพจากจุลินทรีย์คัดสายพันธ์พิเศษผสานกับสารประกอบชีวภาพอื่น ที่สามารถลดปริมาณธาตุหรือสารอาหารที่เร่งการบลูมของสาหร่ายและสารที่ยับยั้งการเจริญของเซลล์สาหร่าย ปรับคุณสมบัติของแหล่งน้ำไม่ให้เหมาะสมกับการเจริญของสาหร่าย จึงเป็นการควบคุมสาหร่ายโดยวิธีชีวภาพ ที่สร้างสมดุลให้กับสระน้ำและไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในแหล่งน้ำ “ไมแอค” ถูกออกแบบมาให้สามารถแก้ปัญหาน้ำเสียโดยใช้หลักและวิธีการที่สำคัญ 2 ข้อ คือ หนึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เราได้ทำการศึกษาและวิจัยจนค้นพบ วิธีการทำลายสาหร่ายพวกนี้ด้วยวิธีการทางชีวภาพ โดยใช้สิ่งมีชีวิตจากธรรมชาติเป็นตัวกำจัด อีกข้อหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของการออกแบบและผลิต “ไมแอค” คือ ส่วนประกอบทั้งหมดของไมแอคจะมีแต่สารชีวภาพ โดยองค์ประกอบหลักที่สำคัญก็คือ จุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดสายพันธุ์มาแล้วอย่างดีที่สุด โดยใช้นาโนเทคโนโลยี คุณสมบัติ เอนไซม์ , สารเร่งปฏิกิริยา ,สารรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีความเฉพาะเจาะจง ในการนำไปแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย แก้ไขปัญหาสาหร่ายบลูม สารชีวภาพและสารเร่งปฏิกิริยาใน “ไมแอค” มีคุณสมบัติเป็นสารสะเทิน ซึ่งประกอบทั้งประจุบวกและประจุลบ ทำให้สามารถควบคุมความเป็นกรด – ด่าง ให้สมดุลได้ จุลินทรีย์ใน “ไมแอค” สร้างสาร Anti-Algae ซึ่งสามารถทำลายเซลล์ผิวนอกของสาหร่าย ทำให้สาหร่ายตาย จุลินทรีย์ใน “ไมแอค” สามารถย่อยสลาย และกำจัดไนโตรเจน ซัลไฟด์ ได้ดี โดยใช้ไนโตรเจนหรือ ซัลเฟอร์เป็นแหล่งให้พลังงาน แทนออกซิเจน […]

บีกรีน นาโนชีวภาพ บำบัดน้ำเสีย กำจัดลูกน้ำยุงและหนอนแมลงวัน

บีกรีน นาโนชีวภาพสำหรับ บำบัดน้ำเสียและควบคุมลูกน้ำยุง หนอน แมลงวัน นวัตกรรมการผสานเทคโนโลยีชีวภาพ (จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์) กับ นาโนเทคโนโลยี (สารเร่งปฏิกิริยา- สารสกัดจากธรรมชาติ) เพื่อใช้ในการบำบัดแหล่งน้ำเน่าเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น และควบคุมลูกน้ำยุง หนอน แมลงวัน ตามแหล่งน้ำเน่าเสีย กองขยะ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ไม่มีสารตกค้าง ปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ ตัดวงจรชีวิต ลูกน้ำยุง ตัวโม่ง รวมทั้งไข่หนอน แมลงวัน กำจัดกลิ่นเหม็น บำบัดน้ำเน่าเสีย 1 กล่องบรรจุ 10 ซอง วิธีใช้ ใช้ 1 ซองผสมน้ำ 100 ลิตร บำบัดน้ำ-ควบคุมลูกน้ำยุงพื้นที่ผิว 1/4 ไร่

หัวเชื้อชีวภาพ Bezt DM หัวเชื้อหมัก ไม่ใช้กากน้ำตาล (ยกกล่อง 20 ซอง)

หัวเชื้อชีวภาพ เบสท์ ดีเอ็ม สำหรับทำน้ำหมักชีวภาพ โดยไม่ต้องใช้กากน้ำตาล (ยกกล่อง 20 ซอง) ประโยชน์ ปรับปรุงดิน ทำให้พืชเจริญเติบโตได้เร็ว ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พืช ช่วยลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงทำให้ลดค่าใช้จ่ายลง ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ผักกินใบ ผักกินผล ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนพืชไร่ วิธีใช้ ใช้ 1 ซอง กับวัสดุหมัก 20 กก. เพื่อผลิตน้ำหมักเข้มข้น 100 ลิตร

เบนคลีน น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์สูตรชีวภาพ

เบนคลีน น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์สูตรชีวภาพ วิธีใช้ ผสมน้ำตามความเข้มข้นที่ต้องการ ใช้ซักล้าง ขัดถู พื้นผิว สุขภัณฑ์ โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

1 5 6 7
Copyright © 2019. All rights reserved.
Skip to toolbar