โครงการรักคุณ รักษ์โลก ที่โรงเรียน วัดลุ่ม

ทีมวิทยากร BCI อบรม นักเรียน 150 คน ในโครงการรักคุณ รักษ์โลก ที่โรงเรียน วัดลุ่ม เทศบาลเมืองบางกรวย นนทบุรี เป้าหมายที่นี้ จะทำศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะครบวงจร ทุกโรงเรียน (10 โรงเรียน)และ(BCIที่ปรึกษาโครงการฯ)

Copyright © 2017. All rights reserved.
Skip to toolbar